Tuyển nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - Sales Online

Đăng bởi TRẦN THẢO 1 bình luận
Tuyển nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - Sales Online

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng chốt đơn hàng
Duy trì chăm sóc khách hàng thường xuyên
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu kinh doanh của phòng
Báo cáo hàng tuần về hoạt động sale của bản thân với trưởng phòng
Giải quyết, tập hợp lại các phản hồi của khách hàng 
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

 

Chia sẻ:
Bình luận:
binh-luan

AN

28/11/2017

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng chốt đơn hàng Duy trì chăm sóc khách hàng thường xuyên Chịu trách nhiệm chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu kinh doanh của phòng Báo cáo hàng tuần về hoạt động sale của bản thân với trưởng phòng Giải quyết, tập hợp lại các phản hồi của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Viết bình luận của bạn:

Tuyển nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - Sales Online